TOP

Disclaimer

Disclaimer

tppSon.nl streeft ernaar alle informatie op de website www.tppSon.nl zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven.

Alle informatie op deze website worden echter onder voorbehoud verstrekt. tppSon.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op haar website.

De informatie kan door tppSon.nl worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder verdere kennisgeving. Snelle ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

tppSon.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website van tppSon.nl te kopiëren en/of wijzigen, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming.